Good Food Walk


Good Food Walk

donderdag 20 juli 2017: 10:30 - 14:00

GOOD FOOD WALK!

Op donderdag 20 juli – tijdens de zomerfeesten – organiseren Milieu Centrum de Broeikas en Transition Town Nijmegen i.s.m. Vegetarische Donderdag Nijmegen de “Good Food Walk”. Een verrassende wandeling door het centrum van Nijmegen, waarin lekker en verantwoord hand in hand gaan. Op een zestal plaatsen kunt u proeven van verrassend duurzame lekkernijen.

De wandeling begint om 10.30 uur bij Crudo, gespecialiseerd in “raw food”. (Burchtstraat 126) Hier krijg je naast een lekkernij ook een kopje koffie of thee. Daarna lopen we door de stad waar je op vijf verschillende plaatsen kennis maakt met een verrassend product. Dat kan biologisch zijn, maar bijvoorbeeld ook vegetarisch, lokaal geproduceerd of fairtrade. En passant wijzen we nog op een aantal duurzaamheden in het centrum van Nijmegen.

We sluiten af met een veganistische lunch in de Klinker, onderdeel van woon-werkpand de Grote Broek. Ook over de actviteiten in dit pand krijgt u informatie. We sluiten af om ca. 14 uur. De kosten zijn €10,00 inclusief de koffie en thee bij het ontvangs en de veganistische lunch bij inschrijving vooraf. Op de dag zelf betaalt u €12,50. Er zijn slechts 15 plaatsen beschikbaar!

(Rekeningnummer NL58 INGB 0004 2947 18 t.n.v. De Broeikas o.v.v. Good food walk)

Waarom een good food walk?

We kopen dagelijks eten en nemen daarbij allerlei beslissingen die van invloed zijn op het welzijn van de aarde. Kiezen we voor vlees dat draagt dat behoorlijk bij aan de CO2 uitstoot. Andere producten komen van ver weg en dat betekent veel vervoer. En soms worden de boeren die deze producten telen ook nog eens slecht betaald. Of er worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt om de producten te laten groeien.

Jouw keuze kan dus helpen. En al denk je dat jouw individuele keuze(s) weing zoden aan de dijk zet, we zijn wel met steeds meer. Daardoor worden steeds meer biologische en vegetarische producten verkocht omdat we daar met z’n allen om vragen. Samen zetten we wel de nodige zoden aan de dijk. Meer vraag betekent ook meer producten en meer variatie. Duurzame voedingsmiddelen zijn de laatste jaren onmiskenbaar in kwaliteit vooruit gegeaan. Door de zorg die er aan wordt besteed zijn ze vaak ook erg lekker. Dat willen we u laten proeven tijdens de “good food walk”!

Aan de Good Food Walk wordt meegwerkt door:

Meer informatie en aanmelden:

Milieucentrum de Broeikas

Tweede Walstraat 19

6511 LN Nijmegen

info@debroeikasnijmegen.nl

06 811 02 602

Kaart wordt geladen...
Share This