[et_pb_dmb_breadcrumbs _builder_version="3.0.101" use_home_text="off" /]

Lucht en klimaat

De productie van vlees, vis, zuivel en eieren brengt veel milieuvervuiling met zich mee. Het houden van vee, met name runderen, veroorzaakt ook aanzienlijke luchtvervuiling (door de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en methaan). Nederlanders dragen door hun consumptie van dierlijke voeding gemiddeld zelfs meer bij aan de klimaatverandering dan de gehele transportsector. Iets dat maar weinig mensen zich lijken te realiseren. Waar verkeer en vervoer volop aandacht krijgen in het klimaatbeleid, blijft onze dierlijke consumptie grotendeels buitenschot. Toch wel wat vreemd.

Duurzaam en gezond: samen naar een houdbaar voedselsysteem (door Raad van de leefomgeving en infrastructuur)

Bij de productie van vlees komen veel broeikasgassen vrij. Bij de vertering van hun voedsel produceren herkauwers veel methaan en dat is een sterker broeikasgas dan CO2. Omdat we het veevoer vaak van ver halen komt daar nog eens de uitstoot als gevolg van het vervoer bij.
Voor de productie van dat veevoer wordt bovendien veel tropisch regenwoud gekapt. Voor elke wei in Nederland is er ruim vier keer zoveel oppervlakte in het buitenland waar veevoer wordt verbouwd. Door het verdwijnen van het regenwoud wordt de capaciteit van de aarde om CO2 op te nemen verder verlaagd.
serveimage (2)

Lubach legt het allemaal ook nog eens uit:

De film “Cowspiracy: the sustainability secret” onderzoekt de impact van de veehouderij op het milieu en hoe overheden en milieuorganisaties met die informatie omgaan.

Of bekijk eerst de trailer van 2 minuten

Drinkwater

De productie van vlees en andere dierlijke etenswaren (zuivel, eieren) kost ook veel water (Milieu Centraal). De Universiteit Twente berekende bijvoorbeeld dat de productie van vlees 20x meer water kost dan de productie van aardappelen en graan. Zie factchecking door de NRC. Terwijl schoon drinkwater op veel plekken steeds problematischer wordt. Ook in Nederland waar nog steeds veel meststoffen in het water terecht komt en het veel geld kost om het vervolgens weer drinkbaar te maken. De uitstoot van meststoffen hangt nauw samen met de hoeveelheid vee in Nederland en dus ook met de hoeveelheid vlees die wij eten.

Er kan veel meer gelijkwaardig plantaardig voedsel voor onze eigen consumptie worden verbouwd, met minder gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Efficiënt én beter voor het klimaat.

Onderzoek door het RIVM

Vlees heeft de grootste impact, gevolgd door zuivel. Alleen bij waterverbruik wint fruit het van zuivel.

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0074.pdf, pagina 30

Conclusie op pagina 43:
Aan de consumentenkant van het voedselsysteem kan ingezet worden op een drietal punten: het verminderen van voedselverspilling, het verminderen van de totale energie-inname en het veranderen van de typen producten die men consumeert. Bij het laatstgenoemde punt is een verschuiving van dierlijke naar plantaardige voedselproducten het meest effectief voor bijna alle milieuaspecten.

Engelstalig rapport RIVM. Rund versus varken versus kip. Rund heeft op alle vlakken de hoogste milieubelasting. Varken en kip scoren een stuk lager, verschillen tussen varken en kip zijn zeer klein.

Uit https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2016-0198.pdf (pagina 30)

Share This